Contact Us

S. No.

FIRE STATIONS

SUB -DIVISIONS 
As per Act

DIVISION 
as per Act

ZONE 
as per Act

1.

1.Laxmi Nagar 

 

2.Mandawali Mayur Vihar 

 

3.Gharoli Chand Cinema* 

 

4.Mayur Vihar District center* 

 

5.Dallupura*

 

Laxmi Nagar

ADO  R.K.Yadav
011-22531311

9868708463

 

EAST DIVISION

  D.O.Francis.Brown  
  doed[dot]dlfire[at]nic[dot]in

  9871755308

 

 

NEW DELHI ZONE

DY Chief Fire Officer 
Sunil Choudhary

9811338552

2.

3.

4.

5.

6.

 

1.Shahdara 
2.CBD Shahdara 
3.Geeta Colony 
4.Shastri Park

 

 

Shahdara

ADO Nagender Singh

9868882111

7.

8.

9.

10.

1.Gokulpuri 
2.TahirPur

Tahirpur 
ADO 
Sh.VijayBhadur
011-22594700 9868108272

11.

12.

1.Headquarters 

2.City Centre* 

3.Delhi Sachivalaya

Headquarters
ADO Ved Pall Chhikara
011-23412222 

9868202979

 

CENTRAL DIVISION

D.O. RajinderAtwal
docd[dot]dlfire[at]nic[dot]in

011-23413847, 9818481075

13.

14.

15.

1.Connaught Circus 
2.RakabGanj 
3.Rani Jhansi Road

Connaught Place
ADO M.K. Sharma
011-23416614
9350214530

16.

17.

18.

1.SPM Marg 

2.Teliwara 

3.Paiwalan 

4.Darya Ganj

SPM Marg

ADO Rajesh Shukhla 

 

19.

20.

21.

22.

1.Safdarjung 

 

2.ChanakyaPuri 

3.Rastrapati Bhawan 

4.Mahipalpur*

Safdarjung

ADO Mehmood

011-24652518

9968306657

 

 

SOUTH DIVISION 
D.O S.K DUA 
 011-26103627, 9811033928
dosd[dot]dlfire[at]nic[dot]in

 

SOUTH ZONE

Dy. Chief Fire Officer
 
 011 -23414250,9811032931
dcfosz[dot]dlfire[at]nic[dot]in

 

 

 

23.

24.

25.

26.

1.Bhica-jiCama Place 

2.Nehru Place 

 

3.VasantKunj* 

4.Okhla Industrial Area 

5.Geetanjali Enclave*

Bhica-jiCama Place

ADO Mehmood

011-24652518

9968306657

 

27.

28.

29.

30.

 

 

1.Mathura Road 
2.SaritaVihar 
3.Okhla Phase I 
4.JasolaBadarpur*

Mathura Road 

ADO Avtar Singh

 

   

31.

32.

33.

34.

1.Najafgarh 
2.Janakpuri 
3.Hari Nagar

JanakPuri 
ADO Sandeep Duggal
011-25132900 
8800253474

SOUTH WEST DIVISION 
D.O.M.K. Chatopadhyay
011-28744573
9911303380
doswd[dot]dlfire[at]nic[dot]in

35.

36.

37.

1.Dwaraka Sector 6 

2.Dwaraka Sector 3* 

3.Dwaraka Sector 20*

Dwaraka 
ADO SP Bhardwaj
011-28082568 
9818877655

38.

39.

40.

1.Shankar Road 

2.Prasad Nagar 

3.Naraina 

4.Anand Parbat*

Shankar Road

 

41.

42.

43.

44.

1.Roop Nagar 

2.Jahangir Puri 

3.Chandrewal Water Works* 

4.Sanjay Gandhi Transport Nagar*

Roop Nagar
ADO Rajesh Kumar
011-23955564, 9868601282

 

 

 

 

011-27550138
donwd[dot]dlfire[at]nic[dot]in

 

WEST ZONE

DY Chief Fire Officer 
DharamPal Bhardwaj 

 011-23846352
dcfowz[dot]dlfire[at]nic[dot]in

 

 

 

45.

46.

47.

 

 

48.

1. Bhorgarh 

2. Narela 

3. Bawana 

4. DSIDC Bawana

Bawana 

ADO Rajesh Kumar
011-27784996, 9868601282

49.

50.

51.

52.

1.Rohini Sector 5 
2.Rohini Sector 16 
3.MangolPuri

Rohini 

ADO Ajay Sharma
011-23955564

9911264101

 

54.

55.

1. WazirPur 
2. KeshavPuram

WazirPur 
ADO Udayveer
011-27372621
9654702686

WEST

DO Mukesh Verma 
 dowd[dot]dlfire[at]nic[dot]in

011-25156707. 9810445332 

56.

57.

1.JwalaHeri 
2.JwalaPuri 
3.PVC Market TikriKalan

Jwala Puri 
ADO. A.K. Jaiswal
011-25286717 
9868812990

58.

59.

60.

1.Moti Nagar 
2.PaschimVihar 
3.Kirti Nagar

Moti Nagar 
011-25158083 
 

61.

62.

63.

FPW

ADO Manish Kumar
011-23412222(extn:316)
9891987763

ADO Somvir Singh
011-23412222(extn:353)
9013073855,23414464

ADO Ved Pal

011-23412222,(extn:331)

9868202979

 

  ADO Ravinder
011-23412222(extn:356)
9868517166
 

Dy. Chief Fire Officer

 S. K. Tomar
dohqfpw[dot]dlfire[at]nic[dot]in

011-23412222 (extn:360)   9810998399 

FPW

Dy. Chief Fire Officer
Virendra Singh
9891010690

64.

FSMA

ADO Ajay Sharma 

011-27562535
011-27552155, 9911264101

 

 

FSMA

DY Chief Fire Officer 
A.K Mlik  011-27562535
9868900947

rative Setup

Delhi Fire Service Headquarters

Delhi Fire Service Headquarters

Assistant commissioner(fire)

 

Virendra Singh

 

011-23412251

Administrative officer (fire)

 

Virendra Singh

 

011-23412251

Accounts officer

Rakesh Sharma

011-23413636

Assistant accounts officer

Ms Sunita Rathore

011-23411578

Head of office

 

Virendra Singh

 

011-23412251

Laxmi Nagar Fire Station 

Laxmi Nagar Fire Station

Head of office

 

011-22530717

Shankar Road Fire Station 

Shankar Road Fire Station

Head of office(store& planning)

M.K Chattopadhyay

011-28742222

Assistant Wireless Officer (store& planning)

Subhash Chander

011-28742222

 BhkajiCama Fire Station

BhkajiCama Fire Station

Head of office

 

011-26195072

Moti Nagar 

Moti Nagar

Head of office

 

011-25459251

Assistant Engineer

Sanjay Kashyap

011-25934099

Delhi Fire Service Fire Control Room

Delhi Fire Service Fire Control Room

Assistant Wireless office (operation)

Rajesh, H J Singh

011-27562535

Assistant Wireless office (operation)

Anoop Sharma, S. S Rawat

011-23412222

Important Telephone Numbers

Important Telephone Numbers

Fire Control Room

101

Delhi Fire Services

Delhi Fire Services

Headquarters Connaught Lane

011-23412222/23/24/26
011-23414464

Director

Director
ATUL GARG

O: 011-23414000
F: 011-23412593
R: 011-23417557
director[dot]dlfire[at]nic[dot]in

Chief Fire Officer
(Central &South Delhi Zone & Fire Prevention wing)

Chief Fire Officer

Rajesh  Panwar

cfohq[dot]dlfire[at]nic[dot]in

O: 011-23414333, 9868347767, 9868116052

Chief Fire Officer
(West Zone &Fire Safety Management Academy)

Chief Fire Officer- West Zone

Rajesh Panwar

cfowz[dot]dlfire[at]nic[dot]in

O: 011-23414333, 9868347767,9868116052

Deputy Chief Fire Officer

( Fire Prevention Wing) 

Deputy Chief Fire Officer

Virendra Singh

dcfondz[dot]dlfire[at]nic[dot]in 
O:011-23412025, 9891010690

Deputy Chief Fire Officer
(New Delhi Zone) 

Deputy Chief Fire Officer-New delhi Zone

Sunil Choudhary

dcfondz[dot]dlfire[at]nic[dot]in 
O: 011-23846352 , 9811338552

Deputy Chief Fire Officer
(West Zone )

Deputy Chief Fire Officer-West Zone

DharamPal Bhardwaj 

dcfowz[dot]dlfire[at]nic[dot]in

011-23846352

Deputy Chief Fire Officer
 

Deputy Chief Fire Officer
A.K.Mlik 

011-27562535 
9868900947

 

Deputy Chief Fire Officer
Sanjay Tomar  

011-23412025, 9810998399

 

 

 

 

 

 

 

Last Update Date :- 04-05-2018

  • digital-payments
  • online-service
  • govtprocurement
  • digitalindia
  • India-Gov
  • Page last updated on: 19-10-2020